Hafele Hardware Technology

Feronerie Häfele
Adresă de contact
Hafele Romania S.R.L.
Calea Aviatorilor nr. 4
307200, Ghiroda
Orar: L-V 08:00 - 16:30
Tel.: +40 256 / 306 172
Fax: +40 256 / 306 173
Trimiteţi-ne un email

Condiţii generale

Vânzări la export şi condiţii de livrare

 

1. Cotaţii

Cotaţiile sunt lipsite de obligaţii până la semnarea finală a contractului.

2. Comenzi
Acceptarea unei comenzi va fi făcută în scris. Doar după ce se primeşe confirmarea de comandă, aceasta se consideră a fi acceptată.


3. Livrarea şi acceptarea
Obligaţia de a livra şi perioadele de livrare se suspendă atâta timp cât cumpărătorul nu şi-a îndeplinit toate obligaţiile. În cazul în orice apar îndoieli cu privire la solvabilitatea cumpărătorului, ne rezervăm dreptul de a refuza livrarea şi de a solicita plata în avans, sau de a lua înapoi bunurile livrate sub titlul de reţinere şi rămânând astfel în continuare în proprietatea noastră, la valoarea facturată original, mai puţin costurile cauzate de incident, (de obicei 20% din valoarea mărfii), fără necesitatea de a anula contractul sau de a lua măsuri de natură juridică.
În cazul în care cumpărătorul nu accepta livrarea bunurilor în condiţiile contractuale agreate, şi dacă întârzierea acceptării nu este cauzată de un act sau omisiune din partea noastră, atunci el trebuie să efectueze plata aşa cum este prevăzut în contract, ca şi cum livrarea ar fi fost deja făcută.
În situaţii de război, accidente operaţionale, lipsa de materii prime, greve, tulburări de trafic sau a dispoziţiilor venite de la autorităţile superioare sau de la alte instanţe de forţă majoră, ne absolvă de la angajamentele de livrare pe întreaga durată a perturbării până în momentul în care îşi încetează efectul. În astfel de cazuri, avem dreptul, de a ne retrage  din contract în întregime sau în parte.

4. Expediere
Toate mărfurile sunt trecute în contul şi pe riscul cumpărătorului cu excepţia cazului în care alte aranjamente au fost în mod expres convenite în scris. Transferarea riscului are loc la predarea marfurilor transportatorului iniţial sau celui însărcinat cu efectuarea transportului. Cazul în care mărfurile au fost primite cu avarii, cumpărătorul este obligat, pentru a justifica o cerere de despăgubire, dea o declaraţie asupra faptelor, împreună cu o confirmare de la operatorul de transport.

5. Reglementare
Factura noastră este scadentă la plată imediat, cu excepţia cazului în care alte aranjamente au fost făcute în scris. Cheltuielile accidentale, cum ar fi de exemplu, taxele bancare care decurg din remiterea valorii facturii, precum şi cheltuielile de rambursare a documentelor de transport, sunt în sarcina cumpărătorului. Diferenţele dintre cursul de schimb calculat şi rata oficială sunt, de asemenea, suportate de cumpărător. Cumpărătorul suportă, de asemenea, riscul pierderilor valutare.

6. Reclamaţii
Orice plângeri cu privire la calitatea sau cantitatea bunurilor livrate trebuie făcute în termen de o săptămână de la primirea bunurilor, indicând date de ordine şi numerele facturi şi chitanţelor şi trebuie să includă o descriere detaliată a plângerilor formulate. Notificare punctuală a defectelor sau a deficienţelor este suficientă. În cazul în care cumpărătorul nu reuşeşte să examineze bunurile livrate sau nu reuşeşte să depună o plângere în ceea ce priveşte aceste mărfuri, în timp util, bunurile furnizate vor fi considerate ca acceptate. În cazul plângerilor justificate în mod corespunzător şi notificate, suntem obligaţi, să înlocuim bunurile cu defecţiuni sau, opţional, să acceptăm returul şi să rambursăm preţul de cumpărare. Orice pretenţii suplimentare, in special cererile de despăgubire, sunt excluse. Marfa poate fi returnată numai cu acordul nostru expres.

7. Titlul de reţinere
Goods are transferred to the ownership of the purchaser only when the latter has acquitted the whole of his obligations arising from the mutual business relations.
The purchaser is obliged to cooperate with us in connection with any measures which we may wish to take for the safeguarding of our ownership of goods supplied.
If third parties should assert a claim to the title-reservation goods, the purchaser must at once advise us of this and support us in proving our rightful ownership.

8. Lege şi jurisdicţie
Se aplică legea românească.
Locul de jurisdicţie pentru orice litigii care decurg din contract este instanţa locală. Dacă apărem ca reclamanţi, avem dreptul să facem apel la instanţa locală a cumpărătorului.

Timişoara, Noiembrie 2009

sus sus

Adresă de contact


Calea Aviatorilor nr. 4
307200, Ghiroda
Orar: L-V 08:00 - 16:30
Tel.: +40 256 / 306 172
Fax: +40 256 / 306 173
Email: info@hafele.ro

Comandaţi online


© Hafele Romania S.R.L., toate drepturile rezervate.